Τα πάντα για το Γυναικείο Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Βόλλεϋ Handball Polo

Επανατραυματισμός μετά από ρήξη ΠΧΣ

Ο Δρ. Κώστας Ιντζόγλου γράφει για το τι κάνουμε σε περίπτωση επανατραυματισμού, μετά από ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου.

Ο επανατραυματισμός του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, ο οποίος έχει ήδη χειρουργηθεί μία (ή και περισσότερες φορές) είναι ίσως η χειρότερη κάκωση που μπορεί να συμβεί σε έναν αθλητή! Η κλασική επέμβαση μετά από πρώτη φορά ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου είναι μια επέμβαση που συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά επιτυχίας (πάνω από 80%), τα οποία αγγίζουν το 100% όταν ο εξειδικευμένος χειρουργός αθλητικών κακώσεων εφαρμόσει Εξατομικευμένο Πρωτόκολλο (personalised ACL)!

Το χειρότερο σενάριο για έναν αθλητή είναι η επάνοδος στον αγωνιστικό χώρο να συνοδευτεί από επαναρρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου του. Το άτυχο αυτό συμβάν αντιμετωπίζεται μόνο με χειρουργική αποκατάσταση, η οποία μάλιστα είναι πολύ δυσκολότερη της πρώτης! Η μετεγχειρητική αποκατάσταση μετά απο επανεγχείρηση ΠΧΣ είναι πολύ δυσκολότερη και χρονικά μεγαλύτερη από την πρώτη, ενώ δεν συνοδεύεται από τα ίδια υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιστροφής στο ίδιο επίπεδο με πριν τον αρχικό τραυματισμό!

Τα βασικά προβλήματα, χωρίς να είναι τα μόνα, είναι η μη σωστή τοποθέτηση των οστικών τούνελ σε μηρό και κνήμη, η μη σωστή τάση του μοσχεύματος, η λάθος επιλογή αυτομοσχεύματος, η μη σωστή επιλογή τρόπου συγκράτησης του νέου Πρόσθιου Χιαστού κ.α. Ο εξειδικευμένος χειρουργός Αθλητικών Κακώσεων θα χρειαστεί να πάρει ένα πλήρες ιστορικό, μια νέα μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, αξονομετρικές ακτινογραφίες κ.α. ώστε να αναγνωρίσει προδιαθεσικούς παράγοντες και να μπορέσει να αντιμετωπίσει με μία ή και δύο επεμβάσεις το πολύ σημαντικό πρόβλημα της επαναρρήξης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου.

Ακόμα και μετά από έναν τόσο δύσκολο τραυματισμό, ο αθλητής εφόσον αντιμετωπιστεί σωστά και πλήρως έχει σημαντικές ελπίδες επανόδου στους αθλητικούς χώρους!

Κωνσταντίνος Ιντζόγλου

minisco.gr